Ulkoverhous Turku

Talon ulkoverhous voidaan toteuttaa useilla eri tekniikoilla ja materiaaleilla. Lopputuloksen tulee olla säänkestävä, mutta kuitenkin ulospäin hengittävä ja tuulettuva.

Yleisimmät ulkoverhoustyypit ovat:

• puuverhous (suosituin)
• peltiverhous
• tiiliverhous
• erilaiset ulkoverhouslevyt (myös värilliset)
• vinyylilauta
• rapattu pinta.

Julkisivun muutoksesta tulee tehdä ennen remonttia toimenpidelupailmoitus, jos talo on asemakaava-alueella ja sitä halutaan muuttaa oleellisesti rakennuksen ulkonäköä.

Ulkoverhouksen ja talon rungon välissä pitää olla tuulettuva tila ja rakenteiden tulee olla tehty niin, että ne kestävät sääolosuhteita eikä vesi pääse valumaan mistään verhouksen väärälle puolelle.

Oikein tehty ulkoverhous pitää viiman loitolla ja rakenteet kuivina.

Ota yhteyttä

Puuverhous

Puuverhous on suosituimpia julkisivuratkaisuja Suomessa.

Puinen ulkoverhous on aika uusia viimeistään silloin, kun pelkkä huoltomaalaus ei enää riitä. Tällöin kannattaa harkita myös lisälämmöneristyksen ja tuulensuojan tarvetta, sillä pieni lisäkustannus uusimisvaiheessa voi säästää suuria summia alentuneina lämmityskustannuksina. Säästämällä energiaa säästät myös luontoa.

Peltiverhous

Peltiverhous on yleinen erilaisissa halleissa ja varastorakennuksissa.

Peltinen ulkoverhous on kestävä ja nopea asentaa ja siksi suosittu erityisesti varastorakennuksissa ja halleissa. On olemassa myös peltiverhoustuotteita, jotka näyttävät kaukaa katsoen esimerkiksi tiileltä.

Ota yhteyttä

Tiiliverhous

Tiiliverhous on varsin näyttävä ja huoltovapaa julkisivuratkaisu.

Vanhan tiiliverhoksen uusimistarpeen saattaa aiheuttaa mm. puutteellinen tuuletus ja siitä aiheutuneet haitat. Etenkin 60-70 -luvuilla rakennetuista taloista puuttuu tyypillisesti tuuletusrako tiiliverhouksen takaa.

Erilaiset ulkoverhouslevyt

Ulkoverhouslevyjä saa myös värillisinä.

Ulkoverhouslevyjä on montaa lajia, joista yleisimmät lienevät erittäin pitkäikäistä ja palamatonta kuitusementtiä. Yhdistelemällä eri värisiä ulkoverhouslevyjä saadaan toteutettua varsin näyttäviäkin julkisivuratkaisuja.

Ota yhteyttä

Vinyylilauta

Vinyylilauta on erittäin huoltovapaa ulkoverhousmateriaali.

Ulkoisesti se näyttää aivan samalta kuin puuverhous, mutta kestää haalistumatta vaihtelevia sääolosuhteita vuodesta toiseen. Vinyyliverhousta ei tarvitse huoltomaalata, vaan painepesu silloin tällöin on riittävä huoltotoimenpide. Vinyylilauta ei myöskään lahoa eikä kerää samalla tavalla mikrobikasvustoa kuin puu.

Rapattu pinta

Rapattu pinta on tällä hetkellä varsin suosittu ulkoverhoustyyppi.

Rapattu pinta saadaan tehtyä niin puu-, tiili- kuin elementtitaloonkin. Puurunkoisen talon kohdalla käytetään välissä rappaus- / tuulensuojalevyä. Rappaus muodostaa rakennuksen julkisivuun yhtenäisen ja saumattoman pinnan, joka suojaa alusmateriaaleja sään aiheuttamalta ja mekaaniselta rasitukselta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Rakennushanke Rauno Mäkelä Oy (1055464-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rauno Mäkelä
0400 534 303
info@rakennushankemakela.fi

Henkilörekisterin nimi

Rakennushanke Rauno Mäkelä Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Rakennushanke Rauno Mäkelä Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
info@rakennushankemakela.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna