Toteutamme monipuoliset salaoja- ja viemäröintityöt Turun seudulla

Maanrakennuksessa on tärkeää huomioida viemäreiden ja salaojien kaivuutyöt, jotka suojaavat rakennustasi vesivahingoilta johtaen sadeveden pois rakennusten ympäriltä. Osaavien kaivuumiestemme työnjälki takaa, että vältyt ikäviltä kosteus-, home- ja routavaurioilta.

Talon pohjatöiden yhteydessä hoidamme kuntoon rakennuksesi viemärityöt. Teemme kaivuut salaojia, putkistoja ja kaivoja varten, jolla huolehdimme, että esimerkiksi katolta valuva sadevesi johdetaan pois talon perustusten läheisyydestä.

Kun kaivuut ja pihan kallistukset tehdään oikein, sadevedet eivät keräänny lammikoiksi pihamaille ja tulvi kellarikerroksiin. Kaivuutöiden jälkeen asennamme salaojaputkistot vankalla ammattitaidolla.

Teemme monipuoliset salaojatyöt ja -saneeraukset sekä uudisrakennuksille että remontoitaviin kohteisiin. 

Hulevesijärjestelmien ammattilainen

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Perinteiset hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat joko seka- tai erillisviemäröintiin.

Sekajärjestelmässä hulevedet johdetaan samassa putkessa yhdessä muiden jätevesien, kuten talousjätevesien kanssa puhdistamolle.

Suomessa valtaosa hulevesiverkosta koostuu erillisviemäröinnistä, jolloin hulevedet johdetaan avo-ojissa tai omassa putkessaan jätevesistä erillään puhdistamatta suoraan läheisiin vesistöihin. Perinteisesti tätä erillisverkostoa on kutsuttu sadevesiviemäriksi.

Toteutamme hulevesijärjesmät monipuolisiin kohteisiin vuosien kokemuksella. Asiakkaitamme ovat olleet taloyhtiöt, yritykset ja kunnat.

salaoja- ja hulevesityöt